... των Θέσεων, το Editorial, με τίτλο Déjà vu, ή το «ήδη ιδωμένο», αναφέρεται στις εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου με έμφαση στους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, στον αρνητικό για τις δυνάμεις της εργασίας ταξικό συσχετισμό δυνάμεων και τη σύγκρουση του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος με τις κυβερνητικές πολιτικές που στηρίζουν τις στρατηγικές του κεφαλαίου.

Ακολουθούν πέντε άρθρα που εντάσσονται στο αφιέρωμα του τεύχους, Μαρξ, αξιακή μορφή και εργασία. Το αφιέρωμα προέκυψε μετά από αποδοχή της πρότασης του Αμερικανού μαρξιστή καθηγητή Fred Moseley προς τις Θέσεις, να δημοσιεύσουμε τα πολεμικά άρθρα γύρω από τη θεωρία του εμπορεύματος και της (μορφής της) αξίας του Μαρξ, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του περιοδικού Historical Materialism στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο 2023. Τα άρθρα αυτά του Fred Moseley: Εισαγωγή στη θεωρία της αξίας του Μαρξ στο πρώτο κεφάλαιο του Κεφαλαίου: Μια κριτική στη θεωρία της αξιακής μορφής του Heinrich, του Winfried Schwarz: Η μονόπλευρη θεώρηση της αφηρημένης εργασίας από τον Michael Heinrich. Σημειώσεις για το βιβλίο του Fred Moseley και του Michael Heinrich: Αξία, αφηρημένη εργασία και ανταλλαγή. Μια απάντηση στους Fred Moseley και Winfried Schwarz, συνοδεύονται από δύο ακόμα κείμενα που εντάσσονται στο αφιέρωμα του τεύχους: Γιώργος Κοτταρίδης και Ηλίας Σ. Στρατιώτης: Προλεγόμενα σε μια θεωρία κοινωνικοποίησης της εργασίας και Γιάννης Μηλιός και Σπύρος Λαπατσιώρας: Αφηρημένη εργασία και χρήμα. Ουσία και μορφή εμφάνισης στο Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τη μελέτη του Γιάννη Μαραμαθά: Η έννοια της έκφρασης στον Ζιλ Ντελέζ: Σπινόζα, Λάιμπνιτς, Μαρξ.
«Θ.» 25.3.2024